Ta witryna w ograniczonym stopniu obsługuje Twoją przeglądarkę. Zalecamy przejście na Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

WYPRZEDAŻ - 50% ZNIŻKI

ILOŚĆ OGRANICZONA

⭐️ BEZPŁATNA SZYBKA DOSTAWA 5-7 DNI ROBOCZYCH ⭐️

Zasady i Warunki

Niniejsze zasady i warunki („ Warunki ”) regulują korzystanie z witryny www.steellux.shop („ Witryna ”), do której można uzyskać dostęp ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, oraz wszelkie zamówienia składane za pośrednictwem Witryny ze Stanów Zjednoczonych które mają być dostarczane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i mają zastosowanie do każdego odwiedzającego Stronę internetową (łącznie „ Ty ”). Przed skorzystaniem z Witryny lub zakupem naszych produktów za jej pośrednictwem należy dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Niniejszy Regulamin informuje Cię, kim jesteśmy, w jaki sposób możesz korzystać z Witryny, w jaki sposób możesz kupować nasze produkty, co zrobić, jeśli wystąpi problem, a także inne ważne informacje.

 1. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Terminy „ Stelux ”, my ”, nasz i „ nas ” użyte w niniejszych Warunkach

1.1 Nasze dane kontaktowe . Możesz się z nami skontaktować, wysyłając e-mail na adres steellux.shop@steellux.shop

1.2 Kontakt z Tobą . Jeśli będziemy musieli się z Tobą skontaktować, zadzwonimy do Ciebie lub wyślemy Ci wiadomość e-mail, korzystając z danych podanych w zamówieniu.

 1. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

2.1 Twoja Umowa . Korzystanie przez Ciebie z Witryny i usług dostępnych w Witrynie („ Usługi ”) podlega niniejszym Warunkom i naszej polityce prywatności https://www.steellux.shop/pages/privacy-policy („Nasza „ Polityka prywatności ”). Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Zalecamy przeczytanie tego.

2.2 Rejestracja . Możesz zarejestrować u nas konto, co pomoże Ci szybciej zamówić nasze produkty. Tworząc konto, potwierdzasz, że:

2.2.1 podane przez Ciebie dane (np. imię i nazwisko) są prawdziwe i dokładne;

2.2.2 natychmiast powiadomisz nas o wszelkich zmianach swoich danych, aktualizując je na swoim koncie internetowym; I

2.2.3 nie będziesz podszywać się pod inną osobę ani wykorzystywać żadnych danych, do których nie jesteś upoważniony.

2.3 Dane dostępowe . Jeśli zarejestrujesz u nas konto, pamiętaj, że każdego, kto użyje Twojej nazwy użytkownika i hasła, będziemy traktować jak „Ty”. Zapewnimy temu użytkownikowi wszystkie prawa i przywileje, które zapewniamy Tobie, i pociągniemy Cię do odpowiedzialności za działania osoby korzystającej z Twojego hasła. Dlatego zalecamy, abyś dbał o bezpieczeństwo danych swojego konta i powstrzymywał się od ujawniania tych informacji komukolwiek, kto mógłby „udawać”, że jesteś Tobą w związku z Witryną i Twoim uczestnictwem w Usługach. Powinieneś nas natychmiast poinformować, jeśli dowiesz się o jakiejkolwiek nietypowej lub nieautoryzowanej aktywności na Twoim koncie.

 1. INNE WAŻNE INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ

3.1 Własność firmy Steellux . Estetyka, treść, oprogramowanie, wideo, audio, zdjęcia, znaki towarowe, szata graficzna i inne informacje zawarte w Witrynie (łącznie zwane Treścią Steellux ”) są dla nas bardzo ważne. Jesteśmy właścicielem lub mamy prawo do korzystania z całej Treści Steellux oraz praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej zawartych w Treściach Steellux dostępnych w Witrynie, a materiały te są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej, lub wykorzystywane są na zasadach dozwolonego użytku. Zarówno my, jak i nasi licencjodawcy, zachowujemy wszelkie prawa w odniesieniu do Witryny i Treści Steellux, z wyjątkiem tych wyraźnie przyznanych Państwu w niniejszych Warunkach.

3.2 Przyznane przez nas prawa Tobie . Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, udzielamy Ci ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa dostępu, wykonywania, wykonywania i korzystania w inny sposób z Witryny i Treści Steellux wyłącznie do celów osobistych i pod warunkiem, że nie wolno: (i) udzielać licencji, udzielać sublicencji, sprzedawać, odsprzedawać, dystrybuować ani w inny sposób wykorzystywać komercyjnie Witryny lub Treści Steellux; (ii) modyfikować lub tworzyć dzieła pochodne w oparciu o Stronę internetową lub Treści Steellux; lub (iii) inżynierii wstecznej, kompilacji wstecznej lub uzyskiwania dostępu do Witryny lub Treści Steellux w celu zbudowania konkurencyjnego produktu lub usługi. Możesz używać tych materiałów do przeglądania naszej Strony internetowej i składania zamówień wyłącznie na własny użytek (i zawsze zgodnie z niniejszym Regulaminem i naszą Polityką prywatności), ale nie wolno Ci ich wykorzystywać w żadnym innym celu. Oznacza to, że nie wolno powielać, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie materiałów prezentowanych za pośrednictwem Witryny (w tym wszelkich Treści Steellux), chyba że uzyskaliśmy na to wyraźne zezwolenie na piśmie.

3.3 Twoje przyznanie nam praw . Przesyłając jakiekolwiek informacje podczas interakcji z Witryną, przesyłając recenzje produktów zgodnie z sekcją 9 (Jak mogę zostawić recenzję o produktach Steellux), przesyłając pliki lub w inny sposób (łącznie „Treści użytkownika ”), wyrażasz zgodę na nam bezterminowe prawo do używania, kopiowania, ponownego formatowania, indeksowania, modyfikowania, wyświetlania i rozpowszechniania Treści użytkownika w celach świadczenia Tobie Usług i naszej działalności. W związku z wykorzystaniem przez nas Treści użytkownika nie zostanie wypłacone żadne wynagrodzenie. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz wszystkie prawa niezbędne do zapewnienia dotacji określonej w tej sekcji.

 1. KODEKS POSTĘPOWANIA

WARUNKIEM KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ NASZEGO KODEKS POSTĘPOWANIA („ KODEKS ”) OKREŚLONY PONIŻEJ:

4.1 Nie wolno Ci w żaden sposób modyfikować strony ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś, a także nie możesz wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

4.2 Należy zawsze potwierdzać nasz status (oraz wszystkich zidentyfikowanych autorów) jako autorów treści w naszej Witrynie.

4.3 Nie wolno wykorzystywać żadnej części treści naszej Witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

4.4 Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej Strony internetowej z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej Strony internetowej natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś .

4.5 Nie wolno Ci nadużywać naszej Strony internetowej ani wprowadzać żadnych wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie należy także podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do Witryny. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej Witryny. Nie wolno atakować naszej Strony internetowej poprzez atak typu „odmowa usługi” lub rozproszony atak typu „odmowa usługi”.

4.6 Możesz zamieszczać linki do naszej Strony internetowej, Twittera, Instagrama, Facebooka, SnapChata i Pinteresta, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje. Gdy zamieszczasz łącze do naszej witryny internetowej lub mediów społecznościowych, nie możesz tego robić w sposób sugerujący, że Cię zatwierdzamy lub popieramy.

4.7 Z wyjątkiem sytuacji wymienionych w punkcie 4.6 powyżej, nie wolno Państwu umieszczać łącza do naszej Strony internetowej na żadnej stronie internetowej, która nie jest Państwa własnością.

4.8 Nasza Witryna nie może być umieszczona w ramce w żadnej innej witrynie ani nie można tworzyć łączy do jakiejkolwiek części naszej Witryny innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

4.9 Nie wolno przesyłać, przesyłać pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób Treści użytkownika, które są niezgodne z prawem, obsceniczne, szkodliwe, nienawistne, naruszają prywatność osób trzecich, zawierają nagość lub pornografię lub są w inny sposób niewłaściwe.

4.10 Nie wolno rozpowszechniać materiałów, które wpływają na prywatność innych osób lub je naruszają, takich jak zdjęcia, klipy wideo, nagrania dźwiękowe, dane osobowe lub inne materiały ujawniające dane osobowe, prywatne lub wrażliwe na temat innej osoby, bez zgody tej osoby.

4.11 Nie wolno przesyłać materiałów, które są celowo fałszywe, zniesławiające, bezprawnie grożące lub bezprawnie nękające.

4.12 Nie wolno naruszać praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności lub praw do reklamy lub prywatności osób trzecich. Materiały elektroniczne — takie jak muzyka, filmy wideo, obrazy i tekst w formie elektronicznej — można łatwo kopiować, modyfikować i przesyłać za pośrednictwem sieci (takich jak Internet). Te materiały elektroniczne są zatem niezwykle podatne na nieuprawnioną dystrybucję i naruszenia praw autorskich. Materiały te nie mogą być przesyłane za pośrednictwem Witryny bez zgody właściciela praw autorskich lub bez uzasadnionego uzasadnienia przekazania w ramach „dozwolonego użytku”.

4.13 Nie wolno Ci korzystać z Witryny w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejsze Warunki. Na przykład, nie będziesz korzystać z Witryny w celu naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, ustaw lub regulacji (w tym między innymi tych dotyczących kontroli eksportu, ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałania dyskryminacji lub fałszywej reklamy).

 1. MONITOROWANIE; COFNIĘCIE LUB ZAWIESZENIE PRZYWILEI DO UŻYTKOWANIA

5.1 Monitorowanie; Naruszenie Kodeksu . Zastrzegamy sobie prawo do (i) monitorowania korzystania przez Ciebie z Witryny oraz (ii) zakończenia lub zawieszenia Twojego korzystania z niektórych lub wszystkich części Witryny, jeśli zaangażujesz się w działania, które według naszego uznania naruszają nasze Kodeksu postępowania lub w inny sposób naruszają niniejsze Warunki lub naszą Politykę prywatności.

5.2 Kontrowersyjne treści. Chociaż nie mamy i nie zakładamy żadnego obowiązku monitorowania działań w Witrynie, prosimy o zrozumienie, że zgodnie z naszym Kodeksem postępowania możemy stosować filtry zaprojektowane do wykrywania i blokowania nieodpowiednich treści. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania wprowadzenia zmian w celu usunięcia wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z naszym Kodeksem postępowania. JEŚLI NIE USUNIESZ NIEWAŻNYCH TREŚCI W ODPOWIEDZI NA NASZE UZASADNIONE ŻĄDANIA, WTEDY ZAKOŃCZYMY UŻYTKOWNIKA NIEKTÓRYCH LUB WSZYSTKICH STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG, których dotyczy problem, i usuniemy sporne treści.

5.3 Obowiązujące prawo ; Ujawnienie . Nasz Kodeks Postępowania opiera się w wielu przypadkach na zasadach obowiązującego prawa. W związku z tym użytkownicy, którzy naruszą nasz Kodeks postępowania, mogą na mocy tych przepisów zostać narażeni na zarzuty karne i odpowiedzialność cywilną wobec stron poszkodowanych z tytułu odszkodowań wyrównawczych i honorariów adwokackich. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia w każdej chwili informacji, które uznamy za niezbędne do spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub wniosków rządowych, zgodnie z naszą Polityką prywatności.

5.4 Raportowanie . Jeśli uważasz, że użytkownik zachował się niewłaściwie, na przykład naruszając nasz Kodeks postępowania, możesz zgłosić swoje wątpliwości, kontaktując się z nami pod adresem steellux.shop@steellux.shop.

 1. LINKI DO WITRYN OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich (łącznie „ Witryny powiązane ”). Powiązane Witryny mogą obejmować witryny obsługiwane przez strony trzecie, które możemy zaangażować do świadczenia określonych Usług w naszym imieniu. Nie jesteśmy właścicielami tych Połączonych Witryn i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, opinie, materiały dostępne w Połączonych Witrynach lub praktyki dotyczące prywatności takich Połączonych Witryn w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Państwa do Połączonych Witryn. Nie popieramy zawartości żadnej połączonej witryny ani nie gwarantujemy, że połączona witryna będzie wolna od wirusów komputerowych lub innego szkodliwego kodu, który może mieć wpływ na komputer lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do sieci. Korzystając z Witryny w celu połączenia z inną witryną (w tym z witrynami połączonymi), wyrażasz zgodę i rozumiesz, że takie korzystanie odbywa się na własne ryzyko. Na przykład, jeśli przesyłasz dane osobowe do Witryny połączonej, przesłane dane osobowe będą podlegać polityce prywatności i warunkom użytkowania Witryny połączonej, a nie naszej Polityce prywatności lub niniejszym Warunkom.

 1. JAK MOGĘ BYĆ WYRÓŻNIONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ?

7.1 Warunki . Jeśli chcesz, aby zaprezentowano Cię na Stronie:

7.1.1 musisz upewnić się, że spełniasz nasze wymagania https://Steellux.com/pages/social-pin-board ;

7.1.2 obiecujesz nam, że wszelkie Treści użytkownika, które przesyłasz, są Twoje lub że masz pozwolenie na przesłanie ich nam zgodnie z sekcją 3.3 (Przyznanie nam praw przez Ciebie);

7.1.3 wyrażasz zgodę na to, abyśmy publicznie udostępniali Twoje treści w Serwisie i kanałach mediów społecznościowych, dlatego cieszysz się, że mamy prawo do wykorzystywania, przechowywania, kopiowania, rozpowszechniania Twojego zdjęcia oraz udostępniania go osobom trzecim imprezy; I

7.2 Korzystanie i usuwanie treści użytkownika . To całkowicie od nas zależy, czy wykorzystamy przesłane nam Treści użytkownika, i możemy w dowolnym momencie usunąć wszelkie treści.

7.3 Zgodność z naszymi standardami . Potwierdzasz, że każdy taki wkład Treści użytkownika jest zgodny z tymi standardami i możesz ponieść wobec nas odpowiedzialność, jeśli Twój wkład nie będzie zgodny z tymi standardami. Oznacza to, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, jakie poniesiemy w wyniku niespełnienia przez Ciebie Twojego wkładu zgodnie z tymi standardami.

7.4 Twoje spory z innymi osobami . Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści użytkownika ani zachowanie użytkownika. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści użytkownika, zachowanie i interakcje z innymi osobami odwiedzającymi witrynę, zarówno w trybie online, jak i offline. Nie mamy obowiązku angażowania się w spory pomiędzy użytkownikami Serwisu. Jeśli masz spór z innym użytkownikiem, zwalniasz nas (oraz naszych urzędników, dyrektorów, agentów, pracowników, spółki zależne i podmioty stowarzyszone) z roszczeń, żądań i odszkodowań (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i charakteru, znanych i nieznanych , wynikające z takiego sporu lub w jakikolwiek sposób z nim powiązane.

 1. KONTAKT W SPRAWIE DOMNIEMANEGO NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i wymagamy, aby ich użytkownicy robili to samo. Jeżeli uważasz, że jakakolwiek zawartość (w tym Treści Użytkownika i Treści Steellux) znajdująca się w Serwisie lub inna aktywność mająca miejsce w Serwisie stanowi naruszenie dzieła chronionego prawem autorskim, prosimy o poinformowanie nas o tym pod adresem steellux.shop@steellux.shop

Twoje powiadomienie musi być zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act (17 USC §512) („ DMCA ”). Po otrzymaniu zgodnego powiadomienia odpowiemy i będziemy postępować zgodnie z ustawą DMCA.

 1. JAK MOGĘ WYSTAWIĆ RECENZJĘ O PRODUKTACH Steellux?

9.1 Przesyłanie recenzji . Możesz zostawić recenzję na temat produktu Steellux, klikając przycisk „dodaj recenzję” pod konkretnym produktem.

9.1.1 Każdy przegląd musi:

(a) być dokładny (jeżeli przedstawia fakty); I

b) być rzeczywiście utrzymywana (jeżeli wyraża opinie).

9.1.2 Żadna recenzja nie może:

(a) zawierać odniesienie do jakiejkolwiek innej firmy, strony internetowej lub osoby fizycznej;

(b) być zniesławiające lub dyskryminujące jakąkolwiek osobę;

(c) być obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub podżegające.

d) promują przemoc; Lub

(e) naruszać prawo.

9.1.3 Dodając recenzję, zgadzasz się, że:

(a) możemy opublikować Twoją recenzję w Serwisie;

(b) możemy moderować Twoją recenzję;

(c) możemy w każdej chwili usunąć Twoją recenzję z Serwisu, jeśli uznamy, że Twoja opinia nie jest zgodna z niniejszymi warunkami i nie musimy Cię informować, że ją usuniemy; I

(d) nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli usuniemy Twoją recenzję z Witryny.

 1. JAK MOGĘ KUPIĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ Steellux?

Warunki sprzedaży i zakupu zawarte w paragrafach 10 (Jak mogę kupować na stronie internetowej Steellux) do 16 (Środki zaradcze w związku z Warunkami sprzedaży i zakupu) (łącznie, niniejsze „ Warunki sprzedaży i zakupu ”) mają zastosowanie tylko wtedy, gdy składasz zamówienie na naszej Stronie internetowej w celu zakupu naszych produktów.

10.1 Zamawianie . Aby dokonać zakupu któregokolwiek z produktów dostępnych na naszej Stronie Internetowej należy:

10.1.1 kliknij dowolny produkt, który chcesz kupić, kliknij ilość, którą chcesz kupić, a następnie kliknij „Dodaj do koszyka”;

10.1.2 kliknąć ikonę koszyka zakupów znajdującą się w górnej części Serwisu;

10.1.3 proces zamówienia pokaże Ci akceptowalne metody płatności;

10.1.4 podczas procesu składania zamówienia zostaniesz poproszony o podanie danych kontaktowych, dotyczących wysyłki i płatności;

10.1.5 zostanie wyświetlona wyszczególniona cena produktu i wszelkie obowiązujące koszty dostawy; I

10.1.6 złożysz zamówienie, naciskając przycisk „Zakończ zamówienie” na końcu procesu składania zamówienia.

10.2 Limit zamówienia . Limit wynosi 500 USD na zamówienie na osobę. Jeśli spróbujesz kupić produkty o wartości przekraczającej 500 USD, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia. Jeśli uznamy lub wiemy, że próbujesz ominąć nasz limit, możemy również odmówić przyjęcia Twoich zamówień.

10.3 Tylko do użytku osobistego . Chcemy, abyś sam cieszył się produktami Steellux, dlatego oferujemy je wyłącznie do użytku osobistego; nie możesz ich odsprzedawać innym osobom.

10.4 Potwierdzenie zamówienia . Wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia zawierającą szczegółowe informacje na temat zamówionych produktów. Ten e-mail nie oznacza, że ​​Twoje zamówienie zostało przyjęte.

10.5 Płatność . Pobierzemy od Ciebie płatność po złożeniu zamówienia.

10.6 Brak możliwości przyjmowania zamówień . Są chwile, kiedy nie jesteśmy w stanie przyjąć Twojego zamówienia. Może się to zdarzyć, jeśli:

10.6.1 produktu, który chcesz kupić, nie ma w magazynie;

10.6.2 nie jesteśmy w stanie przyjąć od Ciebie płatności;

10.6.3 nie przestrzegasz niniejszych Warunków sprzedaży i zakupu (szczególnie jeśli zamawiasz więcej niż dozwolona ilość produktów na jedno zamówienie lub uważamy, że nie zamawiasz produktów do użytku osobistego);

10.6.4 wystąpiła awaria technologiczna i nie możemy zrealizować Twojego zamówienia;

10.6.5 nie podałeś nam wszystkich informacji niezbędnych do realizacji Twojego zamówienia; Lub

10.6.6 zauważyliśmy błąd w cenie lub opisie produktu.

Jeśli nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i nie pobierzemy od Ciebie żadnych opłat za zamówienie.

10.7 Numery zamówień . Numer zamówienia otrzymasz po przyjęciu zamówienia. Jeśli skontaktujesz się z nami w sprawie zamówienia, możemy poprosić Cię o podanie numeru zamówienia, więc przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

 1. NASZE PRODUKTY

11.1 Obrazy produktów . Zdjęcia produktów w Witrynie służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie możemy zagwarantować, że to, co widzisz na telefonie, tablecie, laptopie lub komputerze, dokładnie odzwierciedla kolor produktów. Oznacza to, że to, co kupujesz (w tym opakowanie produktu) może nieznacznie różnić się od tych na zdjęciach.

11.2 Dostępność produktu . Sprzedawane przez nas produkty to produkty prezentowane w Witrynie w dniu uzyskania dostępu do Witryny, w zależności od ich dostępności. Postaramy się zgłosić każdą stałą lub tymczasową niedostępność naszych produktów na stronie informacyjnej Serwisu opisującej każdy produkt lub w momencie składania zamówienia.

11.3 Ceny . Ceną naszych produktów będzie cena podana na stronie zamówienia podczas składania zamówienia. Chociaż staramy się mieć pewność, że cena pokazana na Stronie internetowej i na stronie zamówienia jest dokładna, niektóre ceny mogą być nieprawidłowe. Jeśli znajdziemy błąd w cenie zamówionego produktu, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zamówienia i skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby dać Ci możliwość kontynuowania zamówienia lub jego anulowania. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, potraktujemy Twoje zamówienie na produkt o nieprawidłowej cenie jako anulowane.

 1. CO ZROBIĆ, JEŚLI POPEŁNIŁEŚ BŁĄD

12.1 Zmiany w zamówieniach . Niestety po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Proszę zapoznać się z sekcją 14.1.

 1. KIEDY OTRZYMAM ZAMÓWIENIE?

13.1 Termin dostawy . Współpracujemy z firmą kurierską, aby wysłać Ci zamówienie, a my dostarczymy je zgodnie z szacowaną datą dostawy wskazaną podczas składania zamówienia i e-mailem o wysłaniu zamówienia.

13.2 Opóźnienia w wysyłce lub dostawie . Czasami Twoje zamówienie może zostać opóźnione z przyczyn niezależnych od nas. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym najszybciej jak to możliwe i postaramy się jak najszybciej dostarczyć Twoje zamówienie. Mimo że będziemy próbować naprawić tę sytuację, nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek opóźnienia w realizacji Twojego zamówienia. Jeśli Twoje zamówienie będzie znacznie opóźnione, możesz skontaktować się z nami pod adresem steellux.shop@steellux.shop, a omówimy dostępne dla Ciebie opcje, zgodnie z punktem 14 (Jak mogę anulować lub zwrócić moje zamówienie?).

13.3 Niedostarczenia . Jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby przyjąć dostawę Twojego zamówienia, nasza firma kurierska zostawi Ci wiadomość z informacją, jak zmienić termin dostawy lub odebrać od niej zamówienie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będą mogli dostarczyć Twojego zamówienia, zostanie ono zwrócone do Steellux, a Twoja metoda płatności zostanie uwzględniona w kwocie zakupionych produktów pomniejszonej o wszelkie opłaty za wysyłkę.

13.4 Nasze prawo do wstrzymania zamówień . Czasami możemy być zmuszeni wstrzymać Twoje zamówienie, jeśli będziemy musieli zmienić nasze produkty, aby były zgodne z odpowiednimi przepisami lub jeśli nasze produkty podlegają nakazowi wycofania. Jeśli będziemy musieli wstrzymać Twoje zamówienie, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem (chyba że problem jest pilny lub nagły) i zwrócimy Ci wszelkie pieniądze zapłacone za produkty, których dotyczy problem (w tym koszty dostawy).

 1. JAK MOGĘ ZWRÓCIĆ LUB WYMIENIĆ SWOJE ZAMÓWIENIE?

14.1 Anulowanie Zamówień . Jeśli chcesz anulować i zwrócić swoje zamówienie, napisz do nas na adres steellux.shop@steellux.shop, informując nas o chęci anulowania zamówienia i podając swoje imię i nazwisko, numer zamówienia, datę zamówienia, adres dostawy i dane kontaktowe , a my omówimy dostępne opcje.

14.2 Zwroty lub wymiany . Zwrotu lub wymiany można dokonać z dowolnego powodu w ciągu 30 dni. Napisz do nas na adres steellux.shop@steellux.shop lub zadzwoń pod numer 1-877-366-7743, informując nas, że chcesz otrzymać zwrot pieniędzy lub wymianę i podając swoje imię i nazwisko, numer zamówienia, datę zamówienia, adres dostawy i kontakt Detale.

14.3 Zwrot kosztów dostawy . Zwrócimy Ci koszty dostawy i odesłania produktów do nas tylko wtedy, gdy produkty są wadliwe, błędnie opisane lub dlatego, że mieliśmy coś zrobić, a nie mogliśmy tego zrobić.

14.4 Sposób zwrotu. Zwrócimy Ci tę samą metodę, której użyłeś do płatności.

14.5 Termin zwrotu pieniędzy . Zwrócimy Ci należne Ci pieniądze tak szybko, jak to możliwe, ale postaramy się zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconych produktów.

 1. TWOJE ŚRODKI ZARADCZE W ZWIĄZKU Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY I ZAKUPU.

15.1 Nieprzestrzeganie przez nas zasad . Jeżeli nie zastosujemy się do niniejszych Warunków sprzedaży i zakupu, będziemy odpowiedzialni za poniesione przez Ciebie straty lub szkody, które są przewidywalnym lub oczywistym skutkiem złamania przez nas niniejszej umowy w momencie przyjęcia Twojego zamówienia.

15.2 Ograniczenie naszej odpowiedzialności związanej ze sprzedażą . Dostarczamy produkty wyłącznie do użytku osobistego. W związku z niniejszymi Warunkami sprzedaży i zakupu nie będziemy ponosić wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za:

15.2.1 jakąkolwiek utratę przychodów, zysków, działalności lub sprzedaży, którą poniesiesz; Lub

15.2.2 wszelkie straty, których nie można przewidzieć lub które nie są oczywiste w momencie przyjęcia zamówienia.

15.3 Brak praw osób trzecich . Nikt inny nie ma żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży i zakupu.

 1. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

16.1 Zastrzeżenie dotyczące gwarancji . NIE GWARANTUJEMY, ŻE STRONA LUB USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE. STRONA INTERNETOWA, TREŚĆ Steellux ORAZ USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. KORZYSTAJĄC Z STRONY INTERNETOWEJ LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO. NIE GWARANTUJEMY ANI NIE OŚWIADCZAMY, ŻE MATERIAŁY POBIERANE Z WITRYNY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH FUNKCJI. STRONA INTERNETOWA, TREŚĆ Steellux ORAZ USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. KORZYSTAJĄC Z STRONY INTERNETOWEJ LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO. WYŁĄCZAMY: (i) WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW; (ii) WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOKŁADNOŚĆ, TREŚĆ, KOMPLETNOŚĆ LUB LEGALNOŚĆ INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG; ORAZ (iii) WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z POBRANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ, W TYM SZKODY WYWOŁANE PRZEZ WIRUSY LUB PODOBNE CECHY DESTRUKCYJNE. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG I TREŚCI NA WŁASNE RYZYKO.

16.2 Ograniczenie odpowiedzialności . W ŻADNYCH PRZYPADKACH, M.in. NARUSZENIA UMOWY, DELIKTU LUB ZANIEDBANIA, NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM UTRATA ZYSKÓW), WYNIKAJĄCE Z LUB SĄ ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG I TREŚCI Steellux.

16.3 Dokładność treści witryny internetowej . Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje w Witrynie, nie możemy zagwarantować, że zawartość Witryny jest dokładna, kompletna i aktualna. Jeśli masz pytania dotyczące jakichkolwiek informacji znajdujących się w Witrynie, daj nam znać, dzwoniąc lub wysyłając e-mail.

 1. TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ NAS

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas oraz nasze spółki zależne, stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, agentów i pracowników przed jakąkolwiek odpowiedzialnością wobec osób trzecich, w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej, wynikającymi lub związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków i warunków lub naszej Polityki Prywatności.

 1. OGÓLNY

18.1 Zawieszenie Witryny lub Usług . Możemy zawiesić, wyłączyć lub zatrzymać dostępność całości lub części Witryny lub Usług ze względów biznesowych lub operacyjnych. Jeśli tak się stanie, postaramy się powiadomić Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, ale nie zawsze będzie to możliwe.

18.2 Warunki korzystania z witryn stron trzecich . Jeżeli Witryna zawiera łącza do witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, a nie przez firmę Steellux, nie mamy kontroli nad tymi informacjami, a korzystanie z tych witryn i zasobów odbywa się na własne ryzyko. Dla bezpieczeństwa zalecamy zapoznanie się z regulaminami tych witryn i zasobów.

18.3 Rozdzielność. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uchylone, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane.

18.4 Nagłówki. Nagłówki służą wyłącznie celom informacyjnym i w żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu lub zakresu takiej sekcji.

18.5 Zakaz zrzeczenia się praw. Zaniechanie przez nas działań w związku z naruszeniem przez Ciebie lub inne osoby nie zrzeka się prawa do podjęcia działań w związku z kolejnymi lub podobnymi naruszeniami.

18.6 Całość Umowy. Z zastrzeżeniem punktu 19.7 (Inne umowy), niniejsze Warunki stanowią całe porozumienie i umowę między Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne.

18.7 Inne umowy . Niektóre części Witryny lub Usług oferowanych za jej pośrednictwem mogą podlegać dodatkowym lub innym warunkom. Powiadomimy Cię, jeśli Usługa lub część Witryny podlega warunkom różniącym się od niniejszych warunków i będziesz mieć możliwość odmowy udziału w takiej Usłudze lub Witrynie, jeśli nie zgadzasz się z odmiennymi warunkami i warunki. Niniejsze Warunki należy czytać w powiązaniu (i) z innymi umowami, które Ty i Steellux zawieracie w związku z Witryną (jeśli istnieją) oraz (ii) z naszą Polityką Prywatności. Postanowienia naszej Polityki Prywatności stanowią część niniejszego Regulaminu. W zakresie, w jakim niniejsze Warunki są sprzeczne z warunkami naszej Polityki prywatności, pierwszeństwo mają warunki naszej Polityki prywatności. Podobnie, w zakresie, w jakim niniejsze Warunki są sprzeczne z warunkami jakiejkolwiek konkretnej umowy, którą z nami zawierasz, pierwszeństwo będą miały warunki takiej konkretnej umowy.

18.8 Przypisanie. Niniejsze Warunki nie podlegają cesji przez Ciebie ani w całości, ani w części. Zastrzegamy sobie prawo do cesji swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

18.9 Obowiązujące prawo . Niniejsze Warunki podlegają pod każdym względem prawu stanu Kalifornia, bez wpływu na przepisy kolizyjne. Obie strony poddają się osobistej jurysdykcji i właściwości sądów stanowych i federalnych w okręgu sądowym obejmującym San Francisco w Kalifornii. Strony zgadzają się ponadto, że wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków będą rozpatrywane wyłącznie przed takimi sądami.

18.10 Modyfikacje. Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki. Dołożymy wszelkich starań, aby każda nowa wersja niniejszego Regulaminu była ogłaszana z wyprzedzeniem na naszej Stronie Internetowej. Wersja znajdująca się w Serwisie ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi wersjami niniejszego Regulaminu. Obowiązujące Warunki to jednak warunki zaakceptowane przez Ciebie w momencie składania zamówienia.

18.11 Przetrwanie. Oprócz wszelkich praw lub obowiązków, które ze względu na swój charakter lub cel mają obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków, poniższe sekcje pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków i obowiązują przez czas nieokreślony: Sekcje 3.1 (Własność zawartości Steellux); 17.1 (Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji); 17.2 (Ograniczenie odpowiedzialności); 18 (Twoja odpowiedzialność za stratę lub szkodę poniesioną przez nas); i 19 (ogólne).

 1. SMS-em

19.1 Cudowne Dzieciństwo. Steellux korzysta z usług zewnętrznej firmy zajmującej się technologią marketingu wydajnościowego o nazwie Wunderkind Corporation. („ Wunderkind ”) do wysyłania marketingowych i promocyjnych wiadomości tekstowych SMS do swoich klientów. Mogą one obejmować wiadomości przypominające o koszyku.

19.2 Odbieranie wiadomości tekstowych. Możesz zdecydować się na otrzymywanie promocyjnych wiadomości tekstowych od Steellux, rejestrując się na naszej Stronie internetowej lub wysyłając wiadomość tekstową wyrażającą zgodę na numer 689-08. Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas cyklicznych marketingowych lub promocyjnych wiadomości tekstowych SMS (każda zwana „ Wiadomością tekstową ”), będą one wysyłane przez firmę Wunderkind za pośrednictwem automatycznego systemu wybierania numerów telefonicznych. Usługa ta jest opcjonalna i nie stanowi warunku zakupu. Wyrażając zgodę na otrzymywanie Wiadomości tekstowych od firmy Steellux, wyrażasz także zgodę na udostępnianie przez Steellux informacji, które od Ciebie zbieramy, firmie Wunderkind (patrz sekcja 19.6 poniżej).

19.3 Rezygnacja z wiadomości tekstowych. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych wiadomości tekstowych, odpowiadając „STOP” na każdą otrzymaną od nas wiadomość tekstową. Aby uzyskać pomoc, odpowiedz „POMOC” na dowolną otrzymaną od nas wiadomość tekstową lub wyślij e-mail na adres steellux.shop@steellux.shop.

19.4 Opłaty. Do naszych Wiadomości tekstowych i wszelkich wiadomości SMS wysyłanych do nas lub do Wunderkind mogą mieć zastosowanie standardowe stawki za wiadomości i transmisję danych Twojego operatora. Sprawdź plan cenowy swojego operatora, aby ustalić opłaty za przeglądanie danych oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych. Wunderkind, Steellux ani nasze podmioty stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty za wiadomości SMS, transmisję danych lub połączenia bezprzewodowe poniesione przez Ciebie lub przez osobę mającą dostęp do Twojego urządzenia lub numeru telefonu. Jeśli Twój operator nie zezwala na wysyłanie wiadomości SMS, możesz nie otrzymywać wiadomości tekstowych.

19.5 Nasza odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w otrzymaniu lub niedostarczeniu jakichkolwiek Wiadomości SMS. Dostarczenie Wiadomości SMS zależy od skutecznej transmisji od Twojego operatora sieci. Nie obiecujemy, że otrzymywanie wiadomości tekstowych będzie wolne od błędów. Nasze usługi wiadomości tekstowych działają na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Możemy zaprzestać wysyłania wiadomości tekstowych do Ciebie w dowolnym momencie, według własnego uznania.

19.6 Informacje, które od Ciebie zbieramy. Jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać wiadomości tekstowe, możemy zbierać od Ciebie następujące informacje:

19.6.1 Twój numer telefonu;

19.6.2 nazwa Twojego przewoźnika; I

19.6.3 datę, godzinę i treść Twoich wiadomości tekstowych.

Możemy wykorzystywać te informacje zgodnie z naszą Polityką prywatności, aby kontaktować się z Tobą i świadczyć usługi, o które prosisz. Informacje te zostaną również przekazane firmie Wunderkind, aby umożliwić jej wysyłanie wiadomości tekstowych i świadczenie usług. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

19.7 Aktualizacja numeru telefonu. Jeśli zmienisz lub dezaktywujesz swój numer telefonu, musisz zaktualizować informacje o swoim koncie oraz numer(y) telefonu powiązane z Twoim kontem, aby zapobiec przypadkowej komunikacji z kimkolwiek, kto przejmie Twoje stare numery telefonu.

19.8 Spory. Jeśli nie jesteś zadowolony z któregokolwiek z warunków niniejszej Polityki marketingu SMS lub otrzymywania wiadomości tekstowych, Ty i Steellux zgadzacie się, że wszelkie spory lub spory zostaną rozstrzygnięte w drodze obowiązkowego ostatecznego i wiążącego arbitrażu. Arbitraż jest często mniej formalny niż pozew. Zamiast sędziego rozstrzygającego sprawę, powołuje się neutralnego arbitra. Arbitraż będzie podlegał prawu stanu Kalifornia.

19.9 Brak pozwów zbiorowych. Zgadzając się na warunki niniejszej Polityki marketingu SMS, zgadzasz się wyłącznie na rozstrzyganie sporów z nami na zasadzie indywidualnej i niewnoszenie żadnych roszczeń jako powód lub członek grupy w ramach pozwu zbiorowego, skonsolidowanego lub przedstawicielskiego. Arbitraż zbiorowy, pozwy zbiorowe, pozwy ogólne z zakresu prywatnego pełnomocnika oraz konsolidacja z innymi arbitrażami są niedozwolone.

 1. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszych Warunków, naszych produktów, praktyk stosowanych w tej Witrynie lub kontaktów z tą Witryną, skontaktuj się z nami pod adresem steellux.shop@steellux.shop.

 1. DATA OBOWIĄZUJĄCA.

Datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu jest dzień 10 września 2022 roku.Wózek

Nie można już kupić więcej produktów

Twój koszyk jest obecnie pusty.